Benvingut a COMEI

COMEI li ofereix els seus serveis per a millorar la gestió i impacte ambiental de la seva organització i una selecció de solucions tècniques provades per a:

I reduir els seus costs, tant ambientals com, el que és més important, econòmics.

Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)

Amb el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) la Generalitat disposar d’una eina de planificació i gestió eficaç de les incidències i situacions d'emergències per incendis forestals que es donin dins l’àmbit territorial de Catalunya. L'INFOCAT Estableix l’estructura de resposta, l’operativa i els procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència associada als incendis forestals, amb la finalitat de minimitzar el risc, garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, les infraestructures i el medi ambient.

Depuradora Solar per a Piscines

Depuradores Solars de Piscines
Tres equips bàsic configuren el sisteme de bombament de les Depuradores Solars de Piscines

El bombament de l'aigua de les piscines representa un consum energètic important que no té per què provenir de la xarxa elèctrica. Els sistemes DSP funcionen de forma ininterrumpuda al llarg del dia, iniciant el seu funcionament amb les primeres llums del dia i fins que el Sol el pon.

Optimitzar la Potència Elèctrica contratada

Model de Factura Elèctrica aprovat pel Govern
L'anàlisi de la factura de la llum i la distribució dels consums poden permetre estalviar molts diners en la factura energètica.
Podem ajudar-te a estalviar, o esperes que t'ajudi l'empresa que guanya més com més energia gastes?

XBee

La presencia de agua en el combustible facilita la proliferación de bacterias que lo degradan, formando un fango de apariencia mocosa que, además de obturar los filtros de los surtidores afecta también a los presentes antes de los puntos de combustión (motores o calderas).

Pla especial d'emergències per accidents en el Transport de Mercaderies a Catalunya (TRANSCAT)

TRANSCAT
Senyalització de seguretat en el transport

El 30 de setembre de 2014 s'aprovà la revisió del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), aprovat pel Govern de 13 de desembre de 1999.

Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT)

NEUCAT (CC David Stowell)
El Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya, conegut com NEUCAT, va ser aprovat per l'Acord de Govern de 3 de desembre de 2002. Té la finalitat de disposar d’una planificació d’emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències i emergències per nevades que es donin dins l’àmbit territorial de Catalunya.
COMEI prepara i assessora diversos municipis per millorar la seva capacitat de resposta davant d'aquest i altres riscs, així com a les empreses i institucions a elaborar els seus Plans d'Autoprotecció. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres si creu que li podem ajudar.

Pàgines

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner.