Energia

La gestió energètica és part de l’estratègia ambiental que proposem per a reduir els costos i augmentar els beneficis dels nostres clients. Li ajudem a planificar, prioritzar i implementar un programa de gestió energètica efectiu.
Explorem les alternatives tècniques per reduir la dependència energètica exterior del establiments i les instal·lacions:

  • Reducció de la demanda energètica per la via de l’estalvi.
  • Millora de la eficiència energètica, conservant l’energia.
  • Aprofitant energies renovables generades localment.
  • Millora de preus de compra i adquisició d’energia.

Li ajudem a descarbonitzar la nostra societat.