Legalització dels Abastaments d’aigua de la Vall del Cardós

COMEI ha revisat totes les infraestructures de regadiu de la conca de la Noguera de Cardós, al Pallars Sobirà, per tal de legalitzat tots els abastaments d’aigua que s’utilitzen pel reg dels conreus i l’abastament a la ramaderia. S’han revisat tots els cursos d’aigua per a identificar les captacions i séquies sobre el territori, i tots els conreus, actuals i passats, amb el suport de fotografia aèria històrica i tècniques de teledetecció.

El projecte ha permès revisar prop de 700 finques de regadiu i calcular els requeriments d’aigua segons els seus usos. Desprès de l’anàlisi s’ha tingut en compte l’estat de les captacions històriques o actuals, i la seva possible recuperació amb inversions raonables. Per altra banda s’ha considerat la disponibilitat d’aigua a a conca a partir de l’estudi de la pluviositat i els cabals ja emprats per altres usos com altres concessions ja atorgades o abastaments d’aigua de boca a la població o els establiments turístics.

Prop de 300 finques han estat, finalment incorporades a la Comunitat d’usuaris, amb més d’un centenar de captacions i regs, que han de permetre garantir el manteniment de l’activitat agrícola i ramadera tradicional de les valls del Pirineu.

Els següents passos seran la modernització de les infraestructures i la millora de l’eficiència per aconseguir augmentar la resiliència d’aquesta activitat, de la que viuen vàries famílies i que permet el manteniment d’uns ecosistemes necessaris per a la preservació de diverses espècies animals i vegetal.

Deixa un comentari