Recuperació d’aigües residuals

Des de COMEI apostem per una depuració que permeti obtenir aigua de qualitat per tal que pugui ser reaprofitada abans que sigui abocada de nou al medi. El millor aprofitament dels recursos hídrics s’assoleix amb la seva reutilització tantes vegades com sigui possible. Els nostres dissenys preveuen la utilització de l’aigua atenent a les seves característiques, per aquest motiu treballem en l’aprofitament de les aigües pluvials, les aigües grises i les residual a tots els projectes que preparem i en els que participem, apostant per disposar de xarxes separatives que, si bé en un inici pot encarir l’obra, a mig termini ofereixen un estalvi econòmic pels usuaris important.

Per assolir aquests objectius hem treballat amb diferents subministradors d’equips i incorporem millores a les instal·lacions que permeten reduir les molèsties i els riscs que l’aprofitament de l’aigua poden representar, com és la proliferació d’algues, l’acumulació de llots, la generació d’olors desagradables, la presència de microorganismes a les aigües… totes elles són raons que els detractors de l’aprofitament de les aigües esgrimeixen en contra d’aquesta pràctica que, en països com el nostre, amb escassetat d’aigua i períodes de sequera hauria de ser una pràctica habitual.

La línia de depuradores d’aigua d’origen domèstic BioKube té en compte tots aquests elements per dissenyar uns equips compactes que assoleixen una qualitat en l’abocament que supera amb escreix la requerida en molts casos i que facilita el seu reaprofitament. El seu disseny compacte i normalitzat permet diversos avantatges sobre altres solucions:

  • Es tracta d’instal·lacions que compleixen les normes europees per a sistemes prefabricats de tractament d’aigües residuals (EN 12566-3)

  • Eliminen el Fòsfor i el Nitrogen present a l’aigua fins a concentracions inferiors a 1 mg/l i 4 mg/l respectivament, reduint la concentració de nutrients necessaris per a la proliferació de les algues

  • Gràcies a l’aireació forçada la Demanda Química d’Oxigen és inferior a 40 mg/l i la Demanda Biològica d’Oxigen es pot reduir per sota de 10 mg/l. El consum elèctric de l’aireació és inferior a 100 kWh per habitant equivalent a l’any (menys de 15 €/any)

  • La fixació del biofilm sobre el suport porós permet limitar la concentració de fangs (Sòlids en Suspensió) per sota de 15 mg/l

  • Les aigües són desinfectades per un sistema de llum ultraviolada que no utilitza cap producte químic.

Es tracta, en definitiva, d’un sistema de depuració de les aigües d’origen domèstic amb el que es pot obtenir un recurs de qualitat per ser emprat, tant al circuït domiciliari com pel reg, amb un cost d’instal·lació inferior als 300 €/habitant equivalent en instal·lacions per a un màxim de 7 persones i un cost de manteniment de menys de 30 €/any per habitant.

El seu disseny permet adaptar-se a gran nombre de configuracions, per a donar servei a poblacions de més de 5.000 habitants o respondre, gràcies a la configuració mòbil construïda en contenidors normalitzats de 20 o 40 peus, a necessitats puntuals de depuració de fins a 1.000 persones.

Si necessita més informació al respecte, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per tal de dissenyar aquell equip que millor s’adapta a les seves necessitats.

Deixa un comentari