Cintes d’Skimmer

Atenent a les característiques del líquid en el que es troben els olis i greixos que hom desitja recuperar amb l’skimmer disposem de cintes fabricades en materials diversos que permeten oferir unes propietats físiques, químiques i mecàniques diferents, a continuació exposem els materials més característics i les seves propietats de…

Continua

Gestió d’animals morts a canyets

Des de l’any 2009, la normativa comunitària estableix que es pot autoritzar l’alimentació dels animals salvatges amb determinats subproductes animals no destinats a consum humà i amb materials com cossos sencers o parts d’animals morts que continguin material especificat de risc, per tal d’alimentar espècies en perill o protegides d’ocells…

Continua

Restauració amb llavors autòctones seleccionades

Llavors seleccionades
Abelles, papallones, marietes, alguns ocells… s’alimenten del nèctar de les flors però l’ús d’insecticides, la introducció de plantes exòtiques, la urbanització i el canvi climàtic estan ocasionant un descens acusat d’aquestes espècies que afecta la pol·linització i la producció d’aliments. Augmentar la superfície d’espais on es desenvolupin plantes amb flors…

Continua