Cintes d’Skimmer

Atenent a les característiques del líquid en el que es troben els olis i greixos que hom desitja recuperar amb l’skimmer disposem de cintes fabricades en materials diversos que permeten oferir unes propietats físiques, químiques i mecàniques diferents, a continuació exposem els materials més característics i les seves propietats de treball per tal de facilitar-li la seva selecció:

  • Cinta d’Acer resistent a la Corrosió– Després d’anys d’investigació i proves aquest és el material que ofereix un millor resultat. Es tracta d’un acer d’aliatge formulat amb un alt contingut en crom i baix contingut de molibdè i carboni, que li permet suportar altes temperatures (fins a 66ºC) i l’acció de productes químics agressius (pH comprés entre 3 i 13). La seva resistència fa que pugui funcionar de forma contínua durant 10 anys.
  • Cinta d’elastòmer (de sèrie)– D’utilització universal, el material atreu el olis i repel·leix l’aigua de forma molt eficaç, es tracta d’un material molt durador capaç de suportar fins i tot una manipulació brisca a les operacions d’instal·lació i manteniment. L’elastòmer està especialment indicat en aplicacions a les que hi són presents partícules abrasives o quan es preveu cops sobtats de la cinta, doncs no s’estira i permet el seu funcionament continu. Està dissenyat per a treballar en un ample rang de temperatures (10 – 60ºC). Donat que l’elastòmer és sensible a la llum ultraviolada cal evitar la seva exposició prolongada a la llum solar.
  • Cinta de polièster amb revestiment de poliuretà s’utilitza per aplicacions molt exigents en solucions turbulentes o atmosferes explosives. És la solució ideal per a l’extracció d’olis a llargues distàncies (com a pous de recuperació) o olis pesants, donat que no pateix estiraments. El rang de temperatures de funcionament va dels 10 als 77ºC. És eficaç per a recollir determinades emulsions d’olis surants.cinturó també és eficaç per recollir certs tipus d’olis emulsionats flotant.
  • Poli-XP – Fabricat amb NBR (patró de textura blau), recobert d’un gruix d’1,25 mm de poliamida, ofereix molt bona resistència, entre d’altres, als olis, greixos i benzina, és sensible als àcids concentrats, el fenol o el cresol. Ofereix un ample rang de temperatures en funcionament continu (-20 a 60º) que en funcionament intermitent pot incrementar-se (-30 a 100ºC).
  • Poli-HT – La cinta de poliamida s’utilitza en ambients adversos com els derivats dels productes químics de la indústria dels revestiments, operant sense patir estirament a temperatures compreses entre els -10 i els 100ºC.
  • Cinta Fuzzy – Es tracta d’un material especialment dissenyat per les seves propietats físiques i químiques per a la recuperació d’alts volums d’hidrocarburs lleugers i de pes mitjà, les fibres de polímer amb el que està fabricat formen un angle de 45º en el sentit de la marxa de l’skimmer que faciliten la recuperació ràpida de benzina, gasoil i altres combustibles que pot arribar a triplicar la capacitat de recuperació que ofereixen altres materials gràcies a l’augment de la superfície d’absorció. Dissenyada per operar a temperatures entre 0,5 i 71ºC resisteix pH entre 3 i 11.

Per altre banda, i amb l’objectiu de poder dissenyar l’equip més adequat per a la seva aplicació, necessitem conèixer la longitud de la cinta que necessita per a la seva aplicació. En tots els casos, es necessari conèixer la distància entre el plànol de muntatge de l’skimmer i la superfície a la que es troba l’oli o greix a extreure, així com la profunditat del tanc o recipient en el que es troba per poder seleccionar la cinta més adequada per a la seva aplicació.

Deixa un comentari