Formació

COMEI ofereix serveis de formació amb diverses modalitats.

 • Sensibilització ambiental:
  • Per a treballadors en actiu o a la cerca de feina i formació subvencionada per la Unió Europea, l’objectiu d’aquesta activitat és promoure comportaments respectuosos amb el medi ambient en els actuals o futurs treballadors, es dissenya específicament per a cada professió de forma que els exemples, pràctiques i activitats s’orienten a la interiorització de la protecció ambiental en els comportaments i pràctiques quotidianes.
  • Formació ‘in company’, destinat a reforçar els sistemes de gestió ambiental implantats o en procés d’implantació, busquen promoure pràctiques que permetin complir amb els objectius de minimització dels aspectes ambientals derivats de les actuacions diàries dels treballadors.
 • Sistemes de Gestió Ambiental:
  • Formació, Informació i Conscienciació específica sobre els sistemes de gestió ambiental, exposant les diferències existents entre l’esquema ISO i EMAS, i els efectes que l’aplicació d’un sistema de gestió ambiental té sobre una organització en fase d’implantació o al llarg de la millora contínua endegada i sobre les persones que integren la mateixa, des del convenciment que, tant sols amb la correcta participació de tots els membres de l’empresa, el sistema aconseguirà els seu objectius.
  • Gestió de corrents residuals: Atenent a les característiques de cada organització, es pretén implicar a tots els participants en els processos de generació, gestió interna, tractament i control dels corrents residuals en la correcta gestió dels Residus sòlids, les Aigües residuals i les emissions de gasos o energia a l’exterior per tal de minimitzar l’impacte dels aspectes identificats, garantint una correcta gestió de tots els residus generats.
 • Prevenció de Riscos Laborals: L’objectiu d’aquesta formació és promoure comportaments i actuacions segures que tinguin en compte la necessària protecció de la seguretat i la salut laboral entre els treballadors, des d’un punt de vista, tant general (legislació, llocs de treball, senyalització) com específica de cada lloc de treball.
 • Plans d’Emergència: La resposta en front de situacions d’Emergència permet salvar moltes vides i evitar importants danys ambientals. Per a garantir que la resposta sigui ràpida i efectiva cal que totsels implicats coneguin exactament què han de fer, i per garantir aquest coneixement i interiorització de les actuacions, COMEI porta a terme:
  • Sessions informatives
  • Plans de resposta i procediments
  • Simulacres

Amb la formació oferta per COMEI, les organitzacions es beneficien de la participació i col·laboració de tots els seus integrants en la consecució dels seus objectius. COMEI ofereix formació presencial o a distància, aprofitant els serveis que ofereix Internet per a dur a terme el seguiment de l’alumne i interactuar amb tots els que segueixen la mateixa formació.

Deixa un comentari