Descontaminació i Remediació del sòl

El Reglament relatiu als Sòls contaminats defineix les activitats que són més susceptibles d’introduir contaminants al sòl, es tracta d’una relació merament orientativa, car moltes activitats que poden afectar la qualitat del sòl no estan incorporades. La identificació de les activitats efectuades sobre el sòl o l’existència de dipòsits, soterrats o aeris, de productes amb propietats tòxiques poden determinar la presència de contaminants al sòl i ser necessari el seu tractament.

Davant qualsevol fuita d’un producte que pugui afectar a la qualitat dels sòls o les aigües superficials o subterrànies és prioritària la intervenció immediata per part dels equips de resposta a emergències. Aquesta primera actuació té com a objectiu la retirada de tot el producte fuitat recuperable de la superfície del sòl o les aigües superficials i valorar l’àrea d’intervenció, establint les mesures de contenció més adequades per a limitar l’expansió.

Paral·lelament s’inicia el disseny de les mesures de recuperació, desplaçament els equips de tractament per iniciar un tractament que permeti reduir el temps necessari per a la futura descontaminació.

Un estudi de l’escenari en el qual ha succeït la fuita i de les característiques del medi, permet proposar les tècniques de tractament més adequades per a la restauració del medi i minimitzar els riscos ambientals i sanitaris derivats.

L’aplicació d’una tecnologia o altra dependrà de nombrosos factors, inclòs el cost del tractament, per això li convidem a sol·licitar informació sobre la més adequada a la seva situació.

Sol·licita informació sobre els nostres skimmers per a la remediació de les aigües subterrànies

Deixa un comentari