Medi Natural

La nostra experiència tècnica ens permet assessorar gran diversitat de clients, des de propietaris forestals públics i privats, zones recreatives i turístiques i administracions públiques fins promotors d’activitats econòmiques que interaccionen amb l’entorn natural.

D’aquesta forma actuem des de la planificació del projecte fins la supervisió de la seva execució.

  • Estudis del medi i de l’impacte ambiental de les activitats.
  • Plans de gestió del medi natural: forestal i fluvial.
  • Gestió d’espècies protegides, cinegètiques o invasores, de la fauna o la flora.
  • Restauració i seguiment del medi natural

Estudi d’Impacte Ambiental Estratègic

Per autoritzar qualsevol canvi en el planejament del sòl cal que l’Administració avaluï el seu impacte ambiental. La presentació d’un Estudi d’Impacte Ambiental Estratègic forma part de la sol·licitud d’inici d’aquesta avaluació, amb l’esborrany de la proposta de planejament. En aquest moment s’informa a l’Administració dels objectius que es busca…

Continua

Gestió d’animals morts a canyets

Des de l’any 2009, la normativa comunitària estableix que es pot autoritzar l’alimentació dels animals salvatges amb determinats subproductes animals no destinats a consum humà i amb materials com cossos sencers o parts d’animals morts que continguin material especificat de risc, per tal d’alimentar espècies en perill o protegides d’ocells…

Continua

Restauració amb llavors autòctones seleccionades

Llavors seleccionades
Abelles, papallones, marietes, alguns ocells… s’alimenten del nèctar de les flors però l’ús d’insecticides, la introducció de plantes exòtiques, la urbanització i el canvi climàtic estan ocasionant un descens acusat d’aquestes espècies que afecta la pol·linització i la producció d’aliments. Augmentar la superfície d’espais on es desenvolupin plantes amb flors…

Continua