EIA de l’Espai Natural de Sant Miquel del Fai

Cola de caballo del TenesSant Miquel del Fai és un espai natural de titularitat privada situat a l’Espai d’Interès Natural de “Els Cingles de Bertí” a la confluència dels rius Tenes i Rossinyol sobre la Vall del Tenes, a Riells del Fai. El fet de situar-se en un espai protegit obliga, davant de qualsevol modificació que requereixi autorització administrativa, a l’avaluació del seu impacte ambiental, mitjançant el procediment simplificat.

El projecte desenvolupat per COMEI inclou l’elaboració i tramitació de:

  • Tramitació de totes les autoritzacions per al desenvolupament de les activitats desenvolupades a l’Espai Natural de Sant Miquel del Fai:
    • Visita de l’espai natural, incloent la botiga de records i recepció, el seu espai audiovisual i el recorregut per les coves, cascades i les edificacions que formaven part de l’entorn religiós de l’antiga abadia.
    • Escola de Natura.
    • Sales d’exposicions i d’actes socials.
  • Pla d’Autoprotecció de l’activitat, analitzant els riscos de seguretat i les mesures de prevenció i protecció.
  • Projecte d’instal·lacions de prevenció i protecció contra-incendis.

L’Estudi d’Impacte Ambiental analitza l’entorn de l’espai i valora els impactes de l’activitat sobre aquest, però a més valorar les oportunitats que pot aprofitar la propietat per potenciar els recursos del seu entorn per fer més atractiva l’oferta.

Deixa un comentari