Plans de gestió d’espècies invasores

5674-coverLes espècies invasores representen un problema greu per a la biodiversitat, la seva dispersió empobreix els ecosistemes i posa en risc a les espècies locals.

COMEI està elaborant plans de gestió d’espècies invasores que, després de la seva identificació gràcies a la col·laboració ciutadana i els treballs de camp de biòlegs, estableix accions de control de la seva dispersió o d’eradicació en els casos més greus. Després de molts anys d’ús d’espècies alienes a la nostra fauna i flora en jardins, com a mascotes o en granges, algunes d’aquestes han pogut aclimatar-se a viure en els nostres camps. Avui en dia són responsables de plagues que ens afecten directament o indirectament, responsables de molèsties, al·lèrgies o transmetent malalties.

Si posseeix algun exemplar d’una espècie invasora, ha de saber que el seu alliberament està tipificada en l’article 333 del Codi Penal com a delicte ecològic, sent objecte d’elevades sancions. A més cal recordar que la possessió, transport, tràfic o comerç amb espècies invasores està totalment prohibida i és sancionable com a infracció greu per la legislació vigent.

Disposar d’un pla municipal de gestió d’espècies invasores permet que els Ajuntaments identifiquin la presència d’aquestes espècies en el terme municipal i definir les accions necessàries per a controlar la seva dispersió, millorant la seva qualitat ambiental.

Si vols col·laborar en la identificació d’espècies invasores, pots fer-ho a través de l’App que posem a l’abast de tothom.

Deixa un comentari