Mòduls fotovoltaics flexibles per a la Clausura de Dipòsits de residus

Aprofitar el sòl ocupat per antics abocadors o dipòsits de residus permet recuperar el sòl per que pugui tornar a ser productiu, però l’ús dels mòduls cristal·lins tradicionals suposa alguns problemes que fan que la seva aplicació no estigui lliure de riscos ambientals. L’ús de mòduls flexibles s’ha demostrat una solució pràctica i efectiva que permet impossibilitar l’entrada d’aigua en el dipòsit, evitar l’erosió, generar energia renovable i reduir els costos de la postclausura i supervisió dels emplaçaments, generar ingressos addicionalsLa seva aplicació a abocadors redueix els impactes ambientals derivats dels residus dipositats i minimitza l’impacte visual dels horts solars. Els llocs que han estat ja clausurats amb aquestes làmines de polietilè amb mòduls fotovoltaics sensibles estan oferint una segona oportunitat a antics abocadors, transformant un antic problema en una nova oportunitat.

Des de COMEI us oferirem tot el nostre assessorament per poder aprofitar l’energia solar i transformar-la en energia elèctrica, fins i tot en aquells llocs en els que els mòduls tradicionals no poden ser utilitzats.

Deixa un comentari