Alta de Productor de Residus

L’Alta de productor s’atorga d’ofici a totes les indústries de Catalunya, o que tenen centres de producció a Catalunya per tal de poder fer el seguiment de la gestió dels residus que generen. En determinats casos, és possible que una empresa que genera residus de forma normal o esporàdica, no hagi estat donada d’alta en el registre de productors de residus de Catalunya. En aquest cas, i donat que el Codi de Productor és necessari per a la gestió de residus industrials en instal·lacions autoritzades, pot posar-se en contacte amb nosaltres per tal que li tramitem l’alta.

Una vegada obtinguda l’Alta de Productor, en un termini aproximat d’una setmana des de la sol·licitud, l’empresa obtindrà el seu Codi de Productor de Residus Industrials, que serà necessari indicar en els documents d’acceptació, seguiment o declaració de residus que realitzi a partir d’aquell moment.

El codi de productor de residus comença sempre amb la lletra P, seguida per cinc xifres i acaba amb el número d’ordre del centre de producció de residus donat d’alta:

P-XXXXX.A

Una vegada aconseguit el Codi de Productor de Residus Industrials ja podem gestionar els seus residus a qualsevol de les instal·lacions de Catalunya.

Si necessita gestionar els residus de la seva activitat, COMEI li ajudarà en tot el procés

Deixa un comentari