PetroXtractor: Sistemes de remediació d’aigües subterrànies per contaminació d’hidrocarburs

Coneguts com a sistemes de remediació d’aigües subterrànies sense bombes, l’ús dels skimmers per a la recuperació de substàncies lipòfiles és la forma més econòmica d’eliminar la contaminació per hidrocarburs de les aigües subterrànies. L’skimmer pot reduir la concentració d’hidrocarburs a l’aigua fins a nivells acceptables o usar-se com a…

Continua

PetroXtractor: Sistemas de remediación de aguas subterráneas por contaminación de hidrocarburos

Conocidos como sistemas de remediación de aguas subterráneas sin bombas, el uso de skimmers para la recuperación de substancias lipófilas es la forma más económica de eliminar la contaminación por hidrocarburos de las aguas subterráneas. El skimmer puede reducir la concentración de hidrocarburos en el agua hasta niveles aceptables o…

Continua