Legislació

La Legislació ambiental estableix les condicions administratives i tècniques sota les quals es desenvolupa una activitat. El marc en el que es duent a terme les actuacions està sotmès, en primer lloc al que especifica la legislació aplicable per ell, i dins d’aquest, és objecte de la nostra tasca d’assessorament tècnic oferir les millors solucions tècniques per assolir, al menys els objectius marcats amb els condicionants que s’imposen.

Des d’aquí pot accedir a les adreces originals a les que es publica la legislació ambiental Vigent. Sempre hem considerat que aquest servei havia de romandre gratuït, pel que ens esforcem en mantenir-ho així, donat que per a la nostra activitat hem de mantenir la nostra base de dades al dia, aquesta la oferim als nostres usuaris, de forma que el seu manteniment és la principal garantia de que el nostre treball està ben fet. Els usuaris registrats, a més tenen accés a la xarxa d’enllaços entre les normes, el que permet accedir ràpidament a les normes citades a la legislació i conèixer els canvis que les darreres publicacions imposen sobre les anteriors: conèixer les derogacions, nous redactats…

Els nostres clients també poden accedir directament als Requisits Legals que s’extreuen de la legislació publicada, de forma que pugui ser contemplada a les revisions realitzades dels seus sistemes de gestió ambiental i incorporades abans de l’entrada en vigor.

Avaluem les propostes legislatives en Estudi, de forma que analitzem, pels nostres clients els efectes que aquestes noves normatives poden suposar, d’aquesta forma, es poden personar en els terminis d’informació pública o restringida que s’habiliten i proposar les modificacions que són més adequades

Si ho desitja, pot accedir a les darreres publicacions dels Diaris i Butlletins Oficials, seleccionant-los de la llista següent:

Deixa un comentari