Control de riscos

accidentsEl control dels riscos greus en els que estan implicades substàncies perilloses implica l’anàlisi de les possibles causes i conseqüències d’un accident, en especial d’aquells que puguin afectar l’exterior dels establiments industruals en els que s’utilitzen aquelles substàncies. Alguns podrien afectar  les poblacions veïnes i els recursos naturals de l’entorn, a més d’afectar altres instal·lacions a les que podrien existir, també, substàncies que agreujarien els danys, el conegut com efectes dominó.

El control dels riscos greus suposa una primera avaluació dels perills associats a cada substància o mescles en l’estat físic en el que es trobin a les instal·lacions estudiades. Coneguts els perills podran adoptar-se les mesures de prevenció adequades per eviatr-los i notificar aquesta circumstància a l’Administració.

Quan un establiment pugui provocar accidents greus, la Direcció hauia d’implantar un Sistema de Gestió de la Seguretat, per escrit i documentada, incloent l’elaboració periòdica d’Informes de Seguretat.

COMEI participa a la gestió de riscos, identificant, analitzant i modelitzant les possibles conseqüències derivades d’un accident i integrant aquests estudis en la planificació del sòl, les activitats i les noves infraestructures.

Deixa un comentari