Residus

COMEI és un proveïdor de serveis de consultoria ambiental per al sector dels residus i el reciclatge, l’assessorament a una gamma de clients incloent productors de residus, la indústria de la gestió de residus, els seus reguladors i inversors.

La nostra filosofia de gestió de residus segueix una jerarquia de residus establerta de (1)prevenció de residus, (2)minimització, (3)reutilització, (4)reciclatge, (5)valorització energètica i (6)dipòsit.

L’equip de COMEI té l’experiència necessària per proporcionar consells pràctics sobre totes les tipologies de residus municipals: domèstics o comercials; industrials: banals, perillosos o no; agrícoles i miners.

COMEI ofereix els següents serveis:

  • Suport de residus del sector públic
  • Assessorament a empreses privades de gestió dels residus.
  • Suport en la presa de decisions d’inversions i empreses de construcció
  • Assistència tècnica i administrativa a la gestió de residus industrials

Oferta de Serveis Tècnics:

  • Identificació i selecció de tecnologia de tractament de residus i disposició
  • Tramitació administrativa:Planificació, obtenció d’autoritzacions i registre
  • Disseny i Gestió de Projectes
  • Logística de la gestió dels residus

Gestió d’animals morts a canyets

Des de l’any 2009, la normativa comunitària estableix que es pot autoritzar l’alimentació dels animals salvatges amb determinats subproductes animals no destinats a consum humà i amb materials com cossos sencers o parts d’animals morts que continguin material especificat de risc, per tal d’alimentar espècies en perill o protegides d’ocells…

Continua

Compostatge electromecànic

[:ca]Compostador electromecànic GG10[:es]Compostador electromecànic GG10[:]
Els sistemes d’autocompostatge permeten obtenir, a partir de la matèria orgànica produïda a les cuines (restes d’aliments) i al jardí, de manera accelerada, un compost que pot ser usat amb tranquil·litat i sense molèsties per abonar el terra del jardí, l’hort o els testos. Aquest compostador és un equip electromecànic…

Continua