Residus

COMEI és un proveïdor de serveis de consultoria ambiental per al sector dels residus i el reciclatge, l’assessorament a una gamma de clients incloent productors de residus, la indústria de la gestió de residus, els seus reguladors i inversors.

La nostra filosofia de gestió de residus segueix una jerarquia de residus establerta de (1)prevenció de residus, (2)minimització, (3)reutilització, (4)reciclatge, (5)valorització energètica i (6)dipòsit.

L’equip de COMEI té l’experiència necessària per proporcionar consells pràctics sobre totes les tipologies de residus municipals: domèstics o comercials; industrials: banals, perillosos o no; agrícoles i miners.

COMEI ofereix els següents serveis:

  • Suport de residus del sector públic
  • Assessorament a empreses privades de gestió dels residus.
  • Suport en la presa de decisions d’inversions i empreses de construcció
  • Assistència tècnica i administrativa a la gestió de residus industrials

Oferta de Serveis Tècnics:

  • Identificació i selecció de tecnologia de tractament de residus i disposició
  • Tramitació administrativa:Planificació, obtenció d’autoritzacions i registre
  • Disseny i Gestió de Projectes
  • Logística de la gestió dels residus